TERAPEUTTI"Sun kanssa on helppo puhua."

"Kiva saada uusi näkökulma asiaan."

"Tapaamisen jälkeen tuntuu aina helpommalta."

"Sä oikeesti ymmärrät."

"Hei! Olen Linda Broman, kognitiivinen psykoterapeutti. Olen perehtynyt erityisesti lasten ja nuorten psyykkisen oireilun hoitoon psykoterapeuttisin keinoin. Työotteeni on aktiviinen. Kyselen paljon ja kannustan nuoria tekemään omia oivalluksia terapiassa. Tuen nuoria ajatusten ja tunteiden ilmaisussa sekä ratkaisujen löytämisessä elämän haasteisiin. Tarjoan neuvoja ja ohjeita. Kuuntelen ja pyrin luomaan turvallisen ja luottamuksellisen terapiasuhteen. Työskentelemme yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi askel kerrallaan. Tällä hetkellä tarjoan lyhytkestoista psykoterapiaa videovälitteisesti."


TUTKINNOT
 • 2017 kognitiivinen psykoterapeutti (lapset ja nuoret, myös aikuiset), Helsingin yliopisto
  • kognitiivisen psykoterapian työtavat 
  • lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentely
  • terapiasuhde ja sitä tukeva kommunikaatio
  • ahdistuneisuushäiriöiden, depression, posttraumaattisen stressihäiriön, syömishäiriöiden, tarkkaavaisuus-/uhmakkuus-/käytöshäiriöiden, autismikirjon häiriöiden ja epävakaan persoonallisuushäiriön kognitiivinen psykoterapia
  • kehityspsykologia ja kiintymyssuhteet
  • lapsuuden kaltoinkohtelun/hyväksikäytön ja muiden kompleksisten traumojen käsittely
  • dialektinen käyttäytymisterapia, skeematerapia, myötätuntopainotteinen terapia, emootiokeskeinen terapia
  • mindfulness
 • 2010 sairaanhoitaja AMK (kansainvälinen hoitotyön kaksoistutkinto, suuntautuminen mielenterveystyöhön)
  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Nazareth College, New York
  • Semmelweis University, Budapest
 • 2020- sairaanhoitaja YAMK (Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla), valm. 2021
  • Laurea-ammattikorkeakoulu

KURSSIT
 • ART (Aggression Replacement Training) – johdatus ryhmän ohjaamiseen (2,5 pv)
 • psykoterapia- ja ohjaustaitojen perusvalmiudet (30 op)
 • mindfulness ja narratiivisuus (40 h)
 • psykologian perusopintoja (15 op)
 • erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)
 • nuorten päihdehoitotyö (1 pv) 
 • MAESTRO-asiantuntijaluento + 2 k-pv
 • K-SADS-PL + SCID II -menetelmäkoulutus

TYÖKOKEMUS (2010-2019)
 • nuorten kriisi- ja tutkimusosasto
 • nuorten tutkimus- ja kuntoutusosasto
 • vaativahoitoisten nuorten nuorisokoti
 • terveyskeskuksen nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja
 • aikuisten akuutti avo-osasto
 • koordinoivan psykoterapeutin tehtävät
 • työskentely tulkin kanssa