PALVELUT

ETÄTERAPIA

Tarjoan videovälitteistä lyhytpsykoterapiaa Terveystalon etäkanavan kautta. Lyhytpsykoterapian kesto on tavallisesti 10-20 käyntiä (yhden käynnin pituus 45 min) ja soveltuu usein hyvin lievien tai keskivaikeiden masennus- ja ahdistusoireiden hoitoon. Kysy lisää sähköpostitse: linda.broman(a)terveystalo.com.


KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA

Kognitiivinen psykoterapia on näyttöön perustuva hoitomuoto useisiin mielenterveyden häiriöihin. Kognitiivisessa psykoterapiassa oleellinen lähtöasetelma on tasavertainen yhteistyösuhde terapeutin ja asiakkaan välillä. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Terapeutti pyrkii lisäämään asiakkaan ymmärrystä oireistaan ja tarjoamaan konkreettisia keinoja niiden lievittämiseksi. Terapian tavoitteet ja hoitomenetelmät  laaditaan asiakaslähtöisesti. Terapiasuhteen ilmiöistä pyritään keskustelemaan avoimesti.

Esimerkkejä terapiamenetelmistä:
  • vääristyneiden ajatusmallien tunnistaminen ja muokkaaminen
  • tunnetyöskentely, kokemukselliset harjoitukset
  • mielikuvaharjoittelu ja altistaminen
  • rentoutusharjoitukset ja mindfulness